VÅR IMPRINT

Tryck

petfluencer är ett projekt av

P² Venture UG (haftungsbeschränkt)
Kornbeckstr. 4
71364 Winnenden
Tyskland

Telefonnummer: +49 (0) 71 95 - 97 88 626

E-post: info@petfluencer.com
Webbplats: www.petfluencer.com

Verkställande direktör: Thomas Poschen, Betina Poschen

Registrerad hos WaiblingenTax Office
VAT: DE327993252

Registrera domstol: Stuttgarts tingsrätt
HRB 764326

Information enligt GDPR

Personligen ansvarig för hemsidan
på "https://petfluencer.com", "https://www.petfluencer.com":

Thomas Poschen
Kornbeckstr. 4
71364 Winnenden

E-post: info@petfluencer.com

© 2020 P² Ventures UG (haftungsbeschränkt)/ Petfluencer

Undantag från ansvar

Innehållet i erbjudandet på nätet:

Författaren tar inget som helst ansvar för att informationen är aktuell, korrekt, fullständig och av hög kvalitet. Ansvarskrav mot författaren som har samband med materiella eller immateriella skador som orsakats av att den tillhandahållna informationen använts eller inte använts eller av felaktig eller ofullständig information är i allmänhet uteslutna, så länge som det inte finns något påvisbart fel av uppsåtlig eller grov vårdslöshet från författarens sida. Alla erbjudanden är icke-bindande och kan komma att ändras. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av eller all information på sidorna eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen utan särskild anmälan.

Referenser och länkar:

Om direkta eller indirekta länkar tillhandahålls till externa webbplatser som författaren inte är ansvarig för, är författaren endast ansvarig om han eller hon är medveten om innehållet och om det är rimligt och tekniskt möjligt för honom eller henne att förhindra användningen om det rör sig om olagligt innehåll. Ansvaret för innehåll som faller utanför detta tillämpningsområde och i synnerhet för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av information som erbjuds på ett sådant sätt ligger uteslutande hos leverantören av de länkade sidorna, och inte hos den part som endast hänvisar till publikationen i fråga via länkar. Denna begränsning gäller även för tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som upprättats av författaren.

Upphovsrätt:

Författaren strävar efter att i alla publikationer följa upphovsrättslagarna för den grafik, de ljud och de texter som används, att använda egen grafik, ljud och texter eller att använda licensfri grafik, ljud och texter. Om sidorna ändå innehåller en omärkt grafik, ett ljud eller en text som är skyddad av tredje parts upphovsrätt, betyder det att författaren inte har kunnat identifiera upphovsrätten. Vid ett oavsiktligt brott mot upphovsrätten av detta slag kommer författaren att ta bort objektet i fråga från sin publikation efter anmälan eller märka det med lämplig upphovsrättsupplysning. Upphovsrätten för publicerat material som skapats av författaren förblir sidornas författares egendom. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljud eller text i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjuden utan författarens uttryckliga samtycke.

Rättslig verkan av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är en del av den webbplats som innehåller en länk till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt och hållet motsvarar det aktuella rättsliga läget, ska innehållet och giltigheten av de återstående delarna av dokumentet förbli oförändrat.

Plattform för tvistlösning online:

Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online. Den kan nås via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/"

sv_SE